ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ជាង 10 ប្រទេសក្នុងរយៈពេលដប់ឆ្នាំកន្លងមក។ ដូចជាពិព័រណ៍ប្រទេសថៃ ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌា សហរដ្ឋអាមេរិក អាល្លឺម៉ង់ ប្រេស៊ីល ម៉ិកស៊ិក ឌូបៃ ទួរគី ជាដើម។

ពិព័រណ៍ប្រទេសថៃ

ពិព័រណ៍ Canton

ពិព័រណ៍ IFA ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

ពិព័រណ៍អេហ្ស៊ីប

ពិព័រណ៍ម៉ិកស៊ិក

ពិព័រណ៍ទីក្រុងបុមបៃ

ពិព័រណ៍សហរដ្ឋអាមេរិក